Οι Υπηρεσίες μας

Με τι ασχολείται το I.C.M.E.A.

Χημικές, Μικροβιολογικές και Περιβαλλοντικές Αναλύσεις σε:

Νερό

Το I.C.M.E.A. είναι ειδικευμένο σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τον κάθε τύπο ανάλυσης νερού με ολοκληρωμένες συμβουλές αποτελεσμάτων.

Δείτε περισσότερα

Περιβάλλον

Περιβαλλοντικές αναλύσεις νερού λυμάτων/αποβλήτων, αέρα επιφανειών. Περιβαλλοντικές και Ιχθυολογικές Μελέτες (Μελετητικό πτυχείο κατηγορίας 26 και 27). Μελέτες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ISO 9001 & ISO 14000.

Δείτε περισσότερα

Γεωργία και Κτηνοτροφία

Εδαφολογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις με πρόταση λίπανσης για βελτίωση της παραγωγής και αρδευτικού νερού. Αναλύσεις ποιότητας ζωοτροφών και υδροδότησης κτηνοτροφικών μονάδων

Δείτε περισσότερα

Καλλυντικά

Παρακολούθηση παραγωγής και έλεγχος καλλυντικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Ο.Φ. και του ISO 22716 (χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις) από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν. Σύνταξη φακέλου καλλυντικού προϊόντος.

Δείτε περισσότερα

Τρόφιμα - ποτά

Έλεγχος ποιότητας και υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων και ποτών, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης.

Δείτε περισσότερα

Διάφορα

Μελέτες συστημάτων διασφάλισης ποιότητας HACCP, ISO 22000, ISO 9001, ISO 22716. Αναλύσεις φυσικοχημικού ελέγχου σε αδρανή υλικά / πετρώματα, ορυκτέλαια και χημικά μίγματα.

Οι παροχές υπηρεσιών μας:

Διαπιστευμένες και Πιστοποιημένες Χημικές, Μικροβιολογικές και Περιβαλλοντικές Αναλύσεις:
Διαπίστευση Εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ ISO 17025
Πιστοποίηση από Theodynamics LTD ISO 9001
Ποιοτικός έλεγχος καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων εγκεκριμένος από τον Ε.Ο.Φ. (0439/95 , 8330/14, 30375,30376 / 16)

Εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών και Ιχθυολογικών Μελετών:

Μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες 26 (Αλιευτικών μελετών) και 27 (Περιβαλλοντικών μελετών) τάξης Β' του ΥΠΕΚΑ,
ISO 14000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαίδευση προσωπικού:

HACCP, ISO 22000,
ISO 9001,
ISO 22716
Πτυχίο επιθεωρητού ISO 22000, ISO 9001, ISO 19011

I.C.M.E.A.

Ινστιτούτο Χημικών, Μικροβιολογικών και Περιβαλλοντικών αναλύσεων

Το I.C.M.E.A. (Ινστιρούτο Χημικών, Μικροβιολογικών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων – Institute of Chemical, Microbiological & Environmental Analysis) ιδρύθηκε το 1992 στην Καβάλα, Ελληνικής Δημοκρατίας 24. Είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία  υπηρεσιών, αναλύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών  με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό και διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε φυσικοχημικές, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε πολλούς τομείς.

Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις εγκρίσεις και τις διαπιστεύσεις, τις οποίες ενημερώνουμε τακτικά.

Είμαστε ευχαρίστως στη διάθεσή σας, για να βοηθήσουμε στην καλή λειτουργία της επιχείρησής σας, είτε εκπαιδεύοντας το προσωπικό σας είτε βοηθώντας μέσω των αναλύσεων μας στην ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής σας.

Το εργαστήριο μας είναι

Διαπιστευμένο σύμφωνα με σύμφωνα με το ISO 17025

και

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 9001

Πιστοποιήσεις - Διαπιστεύσεις - Εγκρίσεις

Διαπίστευση

σύμφωνα με το ISO 17025 από το ΕΣΥΔ. Δείτε το ΕΠΕΔ του εργαστηρίου

Πτυχίο της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας

ως μελετητή από το ΥΠΕΚΑ τάξη Β.

Πιστοποίηση

σύμφωνα με το ISO 9001 από την εταιρεία Θεοδυναμική ΕΠΕ.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιχθυολόγου  

της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίαςαπό το ΓΕΩΤΕΕ

Έγκριση εργαστηρίου

για την διενέργεια αναλύσεων νωπού γάλακτος από τον ΕΛΟΓΑΚ.

Πιστοποιητικό επιθεωρήτριας της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας

ως επιθεωρήτρια ISO 22000, ISO 19011 και ISO 9001.

Εγκρίσεις

για την παραγωγή γαλακτωμάτων καλλυντικών προϊόντων και εργαστηριακού ελέγχου καλλυντικών προϊόντων από τον ΕΟΦ.

Πτυχίο της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας

στις κατηγορίες 26 (Αλιευτικών μελετών) και 27 (Περιβαλλοντικών μελετών) ως μελετήτρια από το ΥΠΕΚΑ τάξη Β

Naturkosmetik Kavala`s

Η εταιρεία Naturkosmetik Kavala`s η οποία συστεγάζεται με την εταιρεία ICMEA, λειτουργεί με την άδεια του ΕΟΦ για την παραγωγή του φυσικού προϊόντος RepRel το οποίο έχει συγχρόνως διπλή δράση εντομοαπωθητική και αντιερεθιστική.

Διαβαστε περισσότερα για το RepRel

Naturkosmetik Kavala`s

Η εταιρεία Naturkosmetik Kavala`s η οποία συστεγάζεται με την εταιρεία ICMEA, λειτουργεί με την άδεια του ΕΟΦ για την παραγωγή του φυσικού προϊόντος RepRel το οποίο έχει συγχρόνως διπλή δράση εντομοαπωθητική και αντιερεθιστική.
Διαβάστε περισσότερα για το RepRel
Image

Επικοινωνία

Ελληνικής Δημοκρατίας 24, Καβάλα

65201

2510 230106

2510 230198

icmea@yahoo.gr
icmealab@hotmail.com
info[at]icmea.com
info[at]icmea.de

I.C.M.E.A

Το I.C.M.E.A. με έδρα την Καβάλα είναι ένα κρατικά διαπιστευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο με σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμό. Το επιστημονικό προσωπικό έχει εξειδικευμένη διεθνή εμπειρία (Πανεπιστημίων Γερμανίας, Αγγλίας, Η.Π.Α).

Είμαστε μια ομάδα από βιοχημικούς, χημικούς, μικροβιολόγους, εδαφολόγους, φαρμακοποιό, γεωλόγο, υδρογεωλόγο, χημικό μηχανικό, γεωπόνους και οικονομολόγους

Designed & Developed By ippokampos.net