Πιστοποιήσεις - Διαπιστεύσεις - Εγκρίσεις

Διαπίστευση

σύμφωνα με το ISO 17025 από το ΕΣΥΔ. Δείτε το ΕΠΕΔ του εργαστηρίου

Πτυχίο της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας

ως μελετητή από το ΥΠΕΚΑ τάξη Β.

Πιστοποίηση

σύμφωνα με το ISO 9001 από την εταιρεία Θεοδυναμική ΕΠΕ.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιχθυολόγου  

της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίαςαπό το ΓΕΩΤΕΕ

Έγκριση εργαστηρίου

για την διενέργεια αναλύσεων νωπού γάλακτος από τον ΕΛΟΓΑΚ.

Πιστοποιητικό επιθεωρήτριας της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας

ως επιθεωρήτρια ISO 22000, ISO 19011 και ISO 9001.

Εγκρίσεις

για την παραγωγή γαλακτωμάτων καλλυντικών προϊόντων και εργαστηριακού ελέγχου καλλυντικών προϊόντων από τον ΕΟΦ.

Πτυχίο της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας

στις κατηγορίες 26 (Αλιευτικών μελετών) και 27 (Περιβαλλοντικών μελετών) ως μελετήτρια από το ΥΠΕΚΑ τάξη Β

Δείτε αναλυτικά


Πιστοποιήσεις - διαπιστεύσεις - εγκρίσεις

ISO 17025 από το ΕΣΥΔ.

ISO 9001 από την εταιρεια Θεοδυναμική ΕΠΕ.

Έγκριση για την διενέργεια αναλύσεων νωπού γάλακτος από τον ΕΛΟΓΑΚ.

Εγκρίσεις


για την παραγωγή γαλακτωμάτων και τις αναλύσεις καλλυντικών προϊόντων από τον ΕΟΦ.

Πτυχία & πιστοποιήσεις


της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας

Πτυχίο της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας
ως μελετητή από το ΥΠΕΚΑ τάξη Β.

Πτυχίο της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας
ως Ιχθυολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ

Πιστοποιητικό της Δρ. Σιδηρέλλη Μαρίας
ως επιθεωρήτρια ISO 22000 και ISO 19011.

Επικοινωνία

Ελληνικής Δημοκρατίας 24, Καβάλα

65201

2510 230106

2510 230198

icmea@yahoo.gr
icmealab@hotmail.com
info[at]icmea.com
info[at]icmea.de

I.C.M.E.A

Το I.C.M.E.A. με έδρα την Καβάλα είναι ένα κρατικά διαπιστευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο με σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμό. Το επιστημονικό προσωπικό έχει εξειδικευμένη διεθνή εμπειρία (Πανεπιστημίων Γερμανίας, Αγγλίας, Η.Π.Α).

Είμαστε μια ομάδα από βιοχημικούς, χημικούς, μικροβιολόγους, εδαφολόγους, φαρμακοποιό, γεωλόγο, υδρογεωλόγο, χημικό μηχανικό, γεωπόνους και οικονομολόγους

Designed & Developed By ippokampos.net