Περιβάλλον

Image
Περιβαλλοντικές αναλύσεις νερού λυμάτων/αποβλήτων, σε αέρα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και σε εσωτερικές επιφάνειες για τον έλεγχο υγιεινής της παραγωγής,. καθώς και σε ιλύες βιολογικών και θαλάσσης και σε έδαφος.

Στον τομέα του περιβάλλοντος αναλύουμε:
- Τον αέρα,
για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

- Tις επιφάνειες,
για τον έλεγχο της σωστής απολύμανσης.

- Τα νερά,
για έλεγχο ποιότητας νερού λυμάτων/αποβλήτων των βιολογικών καθαρισμών και για άλλες χημικές ουσίες ή ρυπάνσεις.

- Έδαφος και ιλύες,
για έλεγχο ποιότητας αλλά και για τοξική ρύπανση.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

σε εκπόνηση μελετών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την

επίβλεψη και παρακολούθηση εφαρμογής τους,

Μελέτες

περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ιχθυολογικές

μελέτες υδατοκαλλιεργειών

Mελέτες

για την δημιουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14000.

Άδεια Ιχθυολόγου

ΓΕΩΤΕΕ με αριθμό 5 00298.

Παρακολούθηση λειτουργίας υδατοκαλλιέργειας

σε ιχθυηρά γλυκού, υφάλμυρου και θαλασσινού νερού, καθώς και σε οστρακοειδή

Έγκριση εργαστηρίου

για την διενέργεια αναλύσεων νωπού γάλακτος από τον ΕΛΟΓΑΚ.

Μελετητικό πτυχίο

στις κατηγορίες 26 (Αλιευτικών μελετών) και 27 (Περιβαλλοντικών μελετών) τάξης Β' του ΥΠΕΚΑ

Επικοινωνία

Ελληνικής Δημοκρατίας 24, Καβάλα

65201

2510 230106

2510 230198

icmea@yahoo.gr
icmealab@hotmail.com
info[at]icmea.com
info[at]icmea.de

I.C.M.E.A

Το I.C.M.E.A. με έδρα την Καβάλα είναι ένα κρατικά διαπιστευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο με σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμό. Το επιστημονικό προσωπικό έχει εξειδικευμένη διεθνή εμπειρία (Πανεπιστημίων Γερμανίας, Αγγλίας, Η.Π.Α).

Είμαστε μια ομάδα από βιοχημικούς, χημικούς, μικροβιολόγους, εδαφολόγους, φαρμακοποιό, γεωλόγο, υδρογεωλόγο, χημικό μηχανικό, γεωπόνους και οικονομολόγους

Designed & Developed By ippokampos.net