Αναλύσεις σε νερό

Image

Για τον ποιοτικό έλεγχο κάθε είδους νερού σας προσφέρουμε:

Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε :

- πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
- νερό κτηνοτροφικής κατανάλωσης,
- επιφανειακό και υπόγειο νερό γεώτρησης, 
- αρδευτικό νερό (καταλληλότητα άρδευσης),
- νερό για χρήση στην παραγωγή καλλυντικών προϊόντων,
- θαλασσινό νερό, 
- νερό ιχθυοκαλλιέργειας, 
- νερό κολυμβητικών δεξαμενών,
- λύματα και απόβλητα νερά.
- νερό σκυροδέματος, και άλλα

Επιλέον του ποιοτικού ελέγχου:

Έρευνα και ανάλυση

κάθε είδους ατυχήματος με επικίνδυνα χημικά σε νερά θαλάσσης, υπόγεια και επιφανειακά.

Προσδιορισμός

προέλευσης νερού π.χ. υπογείου

Έλεγχος

της σωστής λειτουργίας των φίλτρων μέσω ανάλυσης του νερού πριν και μετά το φίλτρο.

Επικοινωνία

Ελληνικής Δημοκρατίας 24, Καβάλα

65201

2510 230106

2510 230198

icmea@yahoo.gr
icmealab@hotmail.com
info[at]icmea.com
info[at]icmea.de

I.C.M.E.A

Το I.C.M.E.A. με έδρα την Καβάλα είναι ένα κρατικά διαπιστευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο με σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμό. Το επιστημονικό προσωπικό έχει εξειδικευμένη διεθνή εμπειρία (Πανεπιστημίων Γερμανίας, Αγγλίας, Η.Π.Α).

Είμαστε μια ομάδα από βιοχημικούς, χημικούς, μικροβιολόγους, εδαφολόγους, φαρμακοποιό, γεωλόγο, υδρογεωλόγο, χημικό μηχανικό, γεωπόνους και οικονομολόγους

Designed & Developed By ippokampos.net