Οι παροχές υπηρεσιών μας:

Διαπιστευμένες και Πιστοποιημένες Χημικές, Μικροβιολογικές και Περιβαλλοντικές Αναλύσεις:
Διαπίστευση Εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ ISO 17025
Πιστοποίηση από Theodynamics LTD ISO 9001
Ποιοτικός έλεγχος καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων εγκεκριμένος από τον Ε.Ο.Φ. (0439/95 , 8330/14, 30375,30376 / 16)

Εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών και Ιχθυολογικών Μελετών:

Μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες 26 (Αλιευτικών μελετών) και 27 (Περιβαλλοντικών μελετών) τάξης Β' του ΥΠΕΚΑ,
ISO 14000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαίδευση προσωπικού:

HACCP, ISO 22000,
ISO 9001,
ISO 22716
Πτυχίο επιθεωρητού ISO 22000, ISO 9001, ISO 19011

Επικοινωνία

Ελληνικής Δημοκρατίας 24, Καβάλα

65201

2510 230106

2510 230198

icmea@yahoo.gr
icmealab@hotmail.com
info[at]icmea.com
info[at]icmea.de

I.C.M.E.A

Το I.C.M.E.A. με έδρα την Καβάλα είναι ένα κρατικά διαπιστευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο με σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμό. Το επιστημονικό προσωπικό έχει εξειδικευμένη διεθνή εμπειρία (Πανεπιστημίων Γερμανίας, Αγγλίας, Η.Π.Α).

Είμαστε μια ομάδα από βιοχημικούς, χημικούς, μικροβιολόγους, εδαφολόγους, φαρμακοποιό, γεωλόγο, υδρογεωλόγο, χημικό μηχανικό, γεωπόνους και οικονομολόγους

Designed & Developed By ippokampos.net